Start - Home Start - Home     

  Email: info@smeedwerkunica.nl

 

Schommelstoel

Rocking chair

Een lekker comfortabele schommelstoel. Hij zit niet alleen comfortabel, hij ziet er ook perfect uit. A nicely comfortable rocking chair. It not only is comfortable, it looks perfect as well.


Foto's van enige details

Vanzelfsprekend gaat het er bij een stoel (zeker bij een schommel­stoel) vooral om, dat hij goed zit. Maar het is toch wel zo plezierig, als hij k nog esthetisch genoegen biedt? In dit ontwerp is daarom aan de details ruimschoots aandacht geschonken. De bekledingsstof werd zorgvuldig uitgezocht en de patinering van het ijzerwerk is heel subtiel op deze stof afgestemd.

Photo's of some details

It goes without saying that for a chair (particularly for a rocking chair), good seating characteristics are most important. But isn't it an added bonus, if at the same time it also offers esthetical pleasure? For that reason, special attention was paid to the details in this design. The fabric was carefully chosen and the patina given to the iron was very subtly matched to this cloth.
Onderstaande foto's geven een goed beeld van de mate van detaillering en de kwaliteit ervan. The photo's shown below clearly illustrate the fine details and the quality of their execution.

  mr details? gebruik de liggende     →→→→   more details? use the horizontal     →→→→
oranje schuifbalk onderin orange scroll bar at the bottom

Helemaal klaar .... Completely finished ....


naar de top    naar de top to the top    to the top