Start - Home Start - Home     

  Email: info@smeedwerkunica.nl

 

Eetkamerstoelen

Dining room chairs

Ik had enige tijd geleden 'ns een globaal ontwerp gemaakt voor een elegante en heel slanke stoelrug. Hier is dat ontwerp uitgewerkt in een viertal eetkamerstoelen. De rug is twee maal als oorspronkelijk getekend uitgevoerd en twee maal gespiegeld. Zo zijn twee setjes ontstaan. Dat maakt deze stoelen uitzonderlijk geschikt voor opstelling aan een grote ronde eettafel. Some time ago, in a few lost moments, I had made a design for a very elegant and slender chair back. Here, this design was used to make four dining room chairs. The back was manufactured twice in the original design and twice in the mirrored version of same. In this way, two sets were created. These chairs, therefore, are particularly well suited for a large round dining table.


Ze kunnen natuurlijk ook heel mooi gewoon op een rijtje worden gezet .... But of course you can place them in a row too, if you feel so inclined ....


Juist dan komt het opvallende lijnenspel van de ruggen immers op bijzondere wijze tot uitdrukking .... Because then the striking interplay of the lines of their backs is so very clearly noticeable ....


Wat betreft het zitcomfort? Dat zit heus wel goed! And what about sitting comfort? Oh well. Don't worry about that!


Foto's van enige details

Vanzelfsprekend gaat het er bij een eetkamerstoel vooral om, dat je er lekker op kunt eten. Maar het is wel zo plezierig, als hij óók nog lekker zit en tegelijkertijd óók nog esthetisch genoegen biedt. Aan de detaillering van deze stoelen is uiteraard bijzondere zorg besteed. De patinering van het ijzerwerk is verfijnd.

Photo's of some details

It goes without saying that for a dining room chair, the most important feature is that you eat well when sitting on it. But it is an added bonus if you sit well on it; and that is beautiful at the same time. I paid much attention to the details of these chairs. The patina of the iron is really refined.
Onderstaande foto's geven een goed beeld van de mate van detaillering en de kwaliteit ervan. The photo's shown below clearly illustrate the fine details and the quality of their execution.

  méér details? gebruik de liggende     →→→→   more details? use the horizontal     →→→→
oranje schuifbalk onderin orange scroll bar at the bottom

Ik heb in deze stoelen met veel plezier geëxperimenteerd met ruimtelijke smeedwerkjes, zie bijvoorbeeld de aanhechting van de poten aan de zitting. Wandel je rond één van deze stoelen, dan verandert het beeld continu. Heel treffend. En zeldzaam.

In the making of these chairs I've had much fun experimenting with spatial forging work, see for example the connection of the legs to the seat. When you walk around one of these chairs, the picture continually changes. Really very striking. And rare.

Geheel gereed .... Completely finished ....


naar de top    naar de top to the top    to the top