Start - Home Start - Home     

  Email: info@smeedwerkunica.nl

 

IJzeren bloemen

Iron flowers

Deze juist ontluikende roos is gemaakt uit staalplaat van 1 mm. Blad na blad afzonderlijk gemaakt en dan samengesteld. Daarna is de bladkroon gehamerd. Gezien de gewenste diepte is deze tussen­door een keertje zachtgegloeid. Tenslotte wordt de steel uit een stuk rond gemaakt, dat onder de hamer van die typische textuur is voorzien. This rose, just opening its petals to the kissing sun, is made from 1 mm steel sheet. The petals are made separately and then assembled. Next to be hammered is the corolla. This is quite deep and has to be annealed to prevent tearing. Finally, the stem is made from round bar. The typical texture is generated under the hammer.


De complete bloem is vervolgens uitgegloeid in een propaan-gestookte smeedoven. In de vlam kleurt het staal in een minuutje tot licht oranjerood; het is dan een 700° Celsius. Haal je de roos uit de vlam, dan koelt hij natuurlijk weer af. In de rechterfoto is de temperatuur (in de kern) nog ongeveer 400° Celsius. After completion the flower is annealed in a propane-fired forging hearth. In the flame, after a minute or so, the steel reaches an orange-red heat; its temperature then is ca 700° Celsius. After removing the rose from the flame, it cools down quickly. In the righthand photo the temperature in the centre is ± 400° Celsius.

De roos hierboven is een volledig 3D-model, een qua vorm levensechte representatie van het natuurlijk voorbeeld. Onder­staande boomtak, waarvan ik hier een detail laat zien, is meer gestyleerd door hem als het ware 2½D te maken (haut relif). The rose shown above is a fully 3D-model, in other words, as regards shape, a lifelike representation of the natural example. The tree branch, of which I show a detail below, is further stylized in a, so to say, 2½D-model (haut relief).

Dit is een bijzondere mogelijk­heid die alleen het werken in ijzer biedt. De lijnen van de tak worden aangegeven als silhouet, in rond of vierkant staf. De bladen zijn stuk voor stuk uit plaat gesneden en in de vorm gehamerd, waarna de nerven gebosseleerd worden om ze van relif te voorzien. De bladen liggen niet in hetzelfde vlak als de tak, waardoor een sterk plastisch beeld ontstaat met verrassende schaduwwerkingen. Het effect komt vooral tot z'n recht wanneer je de tak vanuit verschillende hoeken beziet. This is a special feature of working in iron - which no other material offers. The outline of the branch is sketched as a silhouette, using round or square iron bar. The leaves are cut one by one from steel sheet and shaped under the hammer. After which the veins are embossed to give them relief. The leaves are not in the same plane as the branch, which results in a very plastic image with surprising shadows. The effect is particularly succinct when the branch is viewed from various directions.

Deze werkwijze kan onvoorstelbaar fraai werk opleveren. Kijk maar naar de onderstaande detailfoto's van enkele bloemen en een wijnrank ....
N.B. Deze details zijn nog niet gereinigd.
This method of working can yield the really most beautiful results. Have a close look at the detailed photos below of some flowers and a vine ...
N.B. These details have not yet been cleaned.

  mr details? gebruik de liggende     →→→→   more details? use the horizontal     →→→→
oranje schuifbalk onderin orange scroll bar at the bottom

Ik durf best bekennen, dat ik heel gelukkig ben met die wijnrank! I freely admit that I am really very happy with that vine!

De werkstukken die we hierboven zagen, zijn nog niet gekleurd en/of gepatineerd. Een dergelijke afwerking, mits zorgvuldig uitgevoerd, kan het totaaleffect nog weer versterken. Kijk maar naar het boeket dat hieronder is afgebeeld. The pieces we have seen above all are still uncoloured and without any patina. When they are finished in such a manner, very carefully of course, the end effect can be even stronger. See the bouquet in the photo below.


Tot slot dan nog enkele macro-opnamen van de roos waarmee deze pagina geopend werd, nu zeer subtiel gepatineerd. To finish, several macro shots of the same rose shown at the top of this page, now with a very subtle patina.naar de top    naar de top to the top    to the top