Start - Home Start - Home     

  Email: info@smeedwerkunica.nl

 

Tijdens het werk

At work


De productie van een schommelstoel

The production of a rocking chair

Het ontwerp voor de poot van de stoel .... de eerste slagen op het hete ijzer .... regelmatige controle van de gehamerde vorm The design made for the chairleg .... the first hammer strokes on the heated iron .... the hammered shape has to be checked regularly


De baard voor de voorpoot wordt gemaakt .... twee van de drie gemonteerd

Making the whiskers for the front leg .... two of the three mounted


Links een paar voorpoten, rechts een paar achterpoten (deze liggen hier op hun kop!) ....

To the left a pair of front legs, to the right a pair of hind legs (which lie upside down!) ....


Een zitting en twee achterpoten .... de vier poten uitgericht en gemonteerd, onderkruis aangebracht

One seat and two hind legs .... the four legs adjusted and mounted, bottom bracing cross fixed


De ornamenten van de aansluiting van de poten op de zitting zijn aangebracht .... één zo'n ornament, schoongemaakt, in meer detail

The ornaments of the junction between the legs and the seat are fitted .... one of these ornaments, cleaned, in more detail


Het ontwerp voor de rug van de stoel .... het begin van de hoofdkrul

The design made for the chairback .... starting the main whorl


Maken en passen van de tweede krul ....

Making and fitting the secondary whorl ....


De hoofdvorm van de rug is deels samengesteld en schoonge­maakt .... is hier compleet .... het vogelsilhouet wordt later toegevoegd

The main part of the back is partly assembled and cleaned .... here it is finished .... the bird silhouette will be added later


Rug en onderstel verenigd, de armsteunen worden aangebracht .... na montage van de schommels is de stoel klaar voor het afwerken

Back and seat are combined, mounting the armrests .... when finally the rockers are fitted, the chair is ready to be finishedDe productie van vier eetkamerstoelen


The production of four dining room chairs


Samenstellen van de gesmede onderdelen tot een ruwe poot ....

Combining the separate parts to form a leg ....
Montage van de poten .... het maken van de ruggen begint .... de eerste stoel is op de afwerking na voltooid .... Mounting the legs .... I start making the backs .... the pilot (first) chair is ready but for cleaning and finishing ....

.... en toen moesten er nog drie! .... so three to make yet!Weer ééntje samengesteld .... Another one assembled ....Bij de bouw van de tweede, derde en vierde stoel werd "seriematig" gewerkt. Het blijft overigens allemaal handwerk, stuk voor stuk. Bij de achterste stoel moeten de twee zijdelingse rugsteunen nog worden aangebracht. Bij drie van de vier stoelen moeten de lelijke rechte kruisen tussen de poten nog worden vervangen door de definitieve elegant opgebogen versies. Die rechte kruisen zijn uitsluitend een montage-hulpmiddel. When building the second, third and fourth chair I worked "serially". Well, it is all hand work, of course. They really are made one by one. The last chair in this row still has to be fitted with the two curved side supports for the back. In three of the four chairs I still have to replace the ugly straight crosses you see here between the legs with the final elegant upbent versions. Those straight crosses are just aids to facilitate mounting the legs.

naar de top    naar de top to the top    to the top